Veřejná zakázka: Modernizace a obnova přístrojového vybavení Traumacentra Nemocnice České Budějovice, a. s. - hyperbarická komora

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 113
Systémové číslo VZ: P15V00000030
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 404399
Na základě předběžného oznámení:
Modernizace a obnova přístrojového vybavení Traumatologického centra Nemocnice České Budějovice, a. s. - hyperbarická komora
Počátek běhu lhůt: 13.03.2015
Nabídku podat do: 29.04.2015 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace a obnova přístrojového vybavení Traumacentra Nemocnice České Budějovice, a. s. - hyperbarická komora
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky včetně instalace, uvedení do provozu a instruktáže obsluhy (1 ks vícemístná hyperbarická komora s příslušenstvím) pro Traumatologické centrum Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Předmětem plnění VZ je i pozáruční servis pořizovaného přístrojového vybavení - /full servis/ na dobu 8 let po uplynutí záruky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 948 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
 • IČO: 26068877
 • Poštovní adresa:
  B. Němcové 585/54
  370 01 České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 227153

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy