Veřejné zakázky Nemocnice České Budějovice, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Nemocnice České Budějovice, a.s.
IČO: 26068877
ID profilu zadavatele ve VVZ: 227153

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Provádění pravidelné údržby a servisu výtahů v nemocnici České Budějovice
podlimitní Hodnocení 07.11.2017 08.12.2017 14:00
Dodávka potravin pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 24.05.2017 13.07.2017 09:00
Instrumentarium pro laparoskopickou a hysteroskopickou operativu vč. kontejnerů, Laparoskopické optiky
nadlimitní Hodnocení 12.05.2017 02.06.2017 08:05
Elektrochirurgický generátor vč.pokročilé bipolární koagulace
nadlimitní Hodnocení 09.05.2017 15.06.2017 07:45
Navigace operační elektromagnetická
nadlimitní Hodnocení 25.04.2017 17.05.2017 07:45
Dodávka potravin pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
nadlimitní Vyhodnoceno 05.01.2017 17.02.2017 11:00
Modernizace a obnova přístrojového vybavení Traumacentra Nemocnice České Budějovice, a. s. - hyperbarická komora
nadlimitní Hodnocení 13.03.2015 29.04.2015 08:30
všechny zakázky