Veřejné zakázky Nemocnice České Budějovice, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Nemocnice České Budějovice, a.s.
IČO: 26068877
ID profilu zadavatele ve VVZ: 227153

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Instrumentarium pro laparoskopickou operativu - kleště typu Biclamp
nadlimitní Příjem nabídek 04.07.2018 09.08.2018 08:00
Novostavba pavilonu Transfuze a rehabilitace v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 24.05.2018 30.07.2018 10:00
Laser operační CO2
nadlimitní Hodnocení 26.04.2018 31.05.2018 07:45
RTG C - rameno digitální 1 ks a Pojízdný RTG digitální přístroj - 1 ks
nadlimitní Hodnocení 04.04.2018 25.04.2018 08:30
Monitor NIRS pro měření regionální saturace vč. měření SPO2
nadlimitní Hodnocení 22.03.2018 12.04.2018 08:45
HW a SW pro podporu prenatální ultrazvukové diagnostiky s možností propojení do NIS
nadlimitní Hodnocení 22.03.2018 12.04.2018 08:15
Instrumentarium pro abdominální a vaginální operativu - rozdělená na části
nadlimitní Hodnocení 02.03.2018 28.05.2018 08:00
Instrumentarium pro abdominální a vaginální operativu
nadlimitní Hodnocení 02.03.2018 28.05.2018 08:00
Zpracování projektové dokumentace včetně lékařské technologie ke stavbě „Přístavba a rekonstrukce pavilonu „CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s. – 1. etapa"
podlimitní Hodnocení 21.12.2017 15.01.2018 15:00
Provádění pravidelné údržby a servisu výtahů v nemocnici České Budějovice
podlimitní Vyhodnoceno 07.11.2017 08.12.2017 14:00
Dodávka potravin pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
nadlimitní Hodnocení 24.05.2017 13.07.2017 09:00
Elektrochirurgický generátor vč.pokročilé bipolární koagulace
nadlimitní Hodnocení 09.05.2017 15.06.2017 07:45
Navigace operační elektromagnetická
nadlimitní Hodnocení 25.04.2017 17.05.2017 07:45
Dodávka potravin pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
nadlimitní Vyhodnoceno 05.01.2017 17.02.2017 11:00
Modernizace a obnova přístrojového vybavení Traumacentra Nemocnice České Budějovice, a. s. - hyperbarická komora
nadlimitní Hodnocení 13.03.2015 29.04.2015 08:30
všechny zakázky